«

»

Sławomir Szeliga

Promocja zdrowia – NIE, promocja powiatu – TAK

Jeden z internautów /”aniol1″/ zwrócił się do mnie z prośbą, abym “napisał też coś o sukcesach miłościwie nam panującej władzy powiatowej”.

No cóż… ANIOŁOWI “się nie odmawia”!

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym promocja i ochrona zdrowia jest jednym z zadań własnych powiatu, a do realizacji programów polityki zdrowotnej zobowiązuje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z tym na ubiegłorocznym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, na którym opiniowano projekt budżetu na 2013 rok, wnioskowałem o przeznaczenie na ten cel kwoty 50 tys. zł. Radni koalicji PSL – SLD /Członek Zarządu Powiatu oraz Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu/ zagłosowali… przeciw tej propozycji! Przewodniczący Komisji /PSL/ wstrzymał się od głosu.

W 2013 roku, po raz pierwszy, zabrakło pieniędzy na ten cel…

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego, uchwalonym w wersji przygotowanej przez Zarząd Powiatu, znalazła się kwota 350 tys. zł na… promocję powiatu /o 150 tys. zł więcej niż w roku poprzednim/.

Starosta Inowrocławski /PSL/ poinformował, że zwiększenie wydatków na promocję powiatu w tegorocznym budżecie wynika z faktu zaplanowania środków na “regularną publikację płatnych artykułów w prasie lokalnej”. W pierwszym półroczu 2013 roku opublikowano 121 płatnych artykułów za łączną kwotę 50 tys. zł.

W styczniu br. Zarząd Powiatu nie wyraził woli przystąpienia Powiatu Inowrocławskiego do Programu Edukacyjno-Leczniczego na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania Otyłości u Dzieci i Młodzieży. Starosta Inowrocławski stwierdził, że “nie ma zapotrzebowania na prowadzenie tego typu profilaktyki jeśli chodzi o otyłość dzieci”. Jednocześnie dodał, że “w Powiecie ten problem nie jest wielki, ale jest”.

W ubiegłym miesiącu na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej opiniowano projekt budżetu na 2014 rok. Tym razem troje radnych koalicji PSL – SLD zagłosowało przeciw propozycji przeznaczenia na programy profilaktyczne kwoty 50 tys. zł.

W projekcie przygotowanym przez Zarząd Powiatu zaplanowano zwiększenie środków na… promocję powiatu do kwoty 383 930 zł /w tym na druk publikacji w “Tygodniku Powiatu i Gmin”/.

* * * * *

W poprzedniej kadencji samorządu powiatowego Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej była gorącym orędownikiem programów profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego.

* * * * *

W jaki sposób lektura “regularnie publikowanych płatnych artykułów” o “sukcesach miłościwie nam panującej władzy powiatowej” wpłynie na stan naszego zdrowia?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiam internautom! Jak zawsze…

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.