Regulamin

Regulamin:

  1. Właścicielem serwisu jest redakcja Portalu Kujawskiego.
  2. Rejestracja w serwisie umożliwiająca publikowanie jest bezpłatna wiąże się jednak z akceptacją i przestrzeganiem założeń regulaminu.
  3. Każda osoba publikująca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. W przypadku cytowania nie swojej publikacji należy w widoczny sposób zaznaczyć cytat. Wykorzystując zdjęcia lub inną multimedialną wartość intelektualną powinniśmy mieć na to zgodę autora.
  4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez użytkowników własności intelektualnej ze złamaniem prawa. W przypadku wykrycia takiego działania będziemy działać stanowczo.
  5. Tworzący notki blogowe oraz komentujący zobowiązują się do przestrzegania ogólno przyjętych zasad kultury dyskusji. Nie będą tolerowane przekleństwa oraz obrażanie innych użytkowników serwisu.
  6. Bez konsultacji z redakcją zabrania się prowadzenia działalności reklamowej w serwisie. Takie wpisy będą natychmiast kasowane. W szczególności zakazuje się tworzenia linków pod SEO.