«

»

Sławomir Ciecierski

Czy będziemy wszyscy płacić za wywóz śmieci 25zł/os?

Pisałem już o tym poprzednio.

4go czerwca Miasto Bydgoszcz wydało zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie utworzenia i prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), oraz zbierania i zagospodarowania dostarczonych selektywnie przez mieszkańców odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Brak PSZOK może spowodować bezzasadność prowadzenia segregacji śmieci przez gospodarstwa domowe. Może również zaistnieć sytuacja, że brak utylizacji śmieci o kodach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje zagrożenie dla środowiska oraz brak odzysku z wyżej wymienionych – utratę ewentualnych oczekiwanych zysków.
Czy w związku z tym obligatoryjnie nie zostaną podwyższone stawki do wysokości 25zł/osobę czyli jak za śmieci niesegregowane?

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Ciecierski

Sławomir Ciecierski