Roman Jasiakiewicz

Totalna alienacja radnych z Bydgoszczy

Statutowo umocowana grupa radnych składa projekt stanowiska w sprawie uniwersytetu medycznego oraz propozycję rozwiązania nabrzmiałego i trudnego problemu na ręce przewodniczącego sejmiku po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez stosowną komisję.

(more…)

Roman Jasiakiewicz

Osuch drwi z Bydgoszczan

Osuch w żywe oczy kpi i drwi z Bydgoszczan oraz Prezydenta Miasta.

Niby prezes Czarnecki. “pali głupa”. (more…)

Roman Jasiakiewicz

Refleksje z okazji jubileuszu Bydgoszczy

Uroczyście obchodzimy 670 lecie nadania Bydgoszczy praw miejskich. Kilka Jubileuszowych refleksji.

 

Bydgoszcz przez dziesięciolecia ukształtował przemysł w tym przemysł ciężki .Taką przypisano naszemu Miastu rolę w gospodarce narodowej. (more…)

admin

Strefa blogów również dla niezależnych blogerów

W bydgoskiej przestrzeni internetowej zaczynają coraz bardziej zadomawiać się blogi, których autorzy przedstawiają swoje przemyślenia na temat wspólnej przestrzeni. Niekiedy prezentując wizje rozwojowe, które mogłyby być dużą wartością dla lokalnych samorządowców i parlamentarzystów. Dla tych osób mamy ciekawą propozycję. (more…)

danielkaszubowski

Gdzie tkwi prawdziwy problem handlu w centrum?


Wiemy już, że nie powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śniadeckich. Stanie się tak ze względu na protest handlowców z tejże właśnie ulicy. Ścieżka miałaby bowiem zabrać kilka miejsc parkingowych, które konieczne byłyby dla wytyczenia bezpiecznego szlaku rowerowego. A to spotkało się z ostrym sprzeciwem właścicieli punktów handlowych z tej ulicy.
(more…)

Sławomir Szeliga

Przegląd prasy

We wczorajszym numerze Dziennika Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. “Mieszkańcy zaplanują wydatki gminy”.

Czytelnicy dowiadują się, że “w tym roku samorządy przeznaczą na projekty zgłaszane przez mieszkańców ponad 318 mln zł”.

“To dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że moda na taki rodzaj zarządzania wydatkami zaczęła się w Polsce dopiero w 2011 r. Wówczas, jako pierwszy z inicjatywą wyszedł Sopot. Do dzisiaj w jego ślady poszło ponad 80 samorządów” – informuje autor publikacji i dodaje, że “zdaniem przedstawicieli PiS przyszła jednak pora, by budżety obywatelskie przestały być tylko modą, a zaczęły – lokalnym obowiązkiem”.

W związku z tym wkrótce rozpocznie pracę parlamentarny zespół, a chęć udziału w dyskusjach zadeklarowali przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Dziennikarz zauważa, iż “pomysł podoba się nawet części sejmowej opozycji” i przypomina, że “tuż przed pierwszą turą wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r. z postulatem “budżet obywatelski w każdej gminie” wyszła ówczesna premier Ewa Kopacz /PO/, a rok wcześniej PSL przygotowało projekt ustawy w tej sprawie”.

W artykule odnotowano również, że “zamiary posłów rządzącej partii już teraz ostro krytykuje część samorządowców” przywołując opinię… Prezydenta Miasta Inowrocławia.

“Naprawdę nie ma ważniejszych spraw dla mieszkańców? Niech inicjatorzy tej propozycji posłuchają lepiej, jakie są oczekiwania ludzi. Jestem przeciwnikiem narzucania czegokolwiek samorządom, a zwolennikiem tworzenia im możliwości. To powinno je odróżniać od władzy centralnej – uważa Ryszard Brejza”.

Ciekawe, jaką opinię w sprawie obligatoryjności budżetu obywatelskiego mają obywatele – mieszkańcy Inowrocławia?

Roman Jasiakiewicz

Sesja we Włocławku była źle przygotowana

Sesja Sejmiku Województwa we Włocławku była źle przygotowana i źle przeprowadzona.

Nie dała odpowiedzi na żadne ważne pytania w szczególności co dalej z naszym województwem Pokazała po raz kolejny arogancję i bufonadę marszałka. Pokazała niestety coś jeszcze bardzo smutnego I żenującego: skalę zniewolenia, zacnych ważnych osób w samorządach, wielu instytucjach, organizacjach pozarządowych. (more…)

Łukasz Religa

Przyjaźń polsko-węgierska to element tożsamości kujawskiej

Prezentuję treść swojego wystąpienia, które wygłosiłem w niedzielę 13 marca na inowrocławskim rynku, pod pomnikiem św. Jadwigi. Wówczas obchodziliśmy na Kujawach Narodowe Święto Węgier (data przypada 15 marca). (more…)

Roman Jasiakiewicz

Zbankrutowała forma sprawowania władzy przez marszałka Całbeckiego

List Otwarty

Szanowny Pan

Piotr Całbecki

 

W ostatnim czasie zechciał Pan wielokrotnie przywołać moje nazwisko i zaliczyć do grona “krzykaczy “. Ubolewam, że nie dostrzega Pan, że obecne emocje, głosy niezadowolenia to nie prywata to:

protest przeciwko formie sprawowania władzy w województwie.

 

Winien Pan wyciągnąć z tego wnioski. Także Pana pretorianie w różnych środowiskach. Zbankrutowała Pana koncepcja kierowania województwem!

 

Zapomniał Pan ,że samorząd także wojewódzki to wspólnota. Wspólnota w której wszyscy mają prawo zabierać głos, krytykować ,mieć dostęp do dokumentów, wspólnie dokonywać mądrych wyborów . Pan przyjął zasadę ,że to prawo niektórych.

 

W sprawowaniu funkcji zabrakło Panu obiektywizmu. Nie zechciał Pan być obiektywny przy dyskusji o ZIT, nie zauważa Pan wartości w powołaniu nowej wyższej uczelni w regionie, jest Pan przeciwko metropolitalnym aspiracjom Bydgoszczy, kwestionuje Pan wyliczenia Ministerstwa Rozwoju o rozdziale środków unijnych.

 

Powołanie województwa Kujawsko-pomorskiego to wielka wartość.

 

Nikt nie ma prawa go niszczyć czy rozbijać.

 

Z poważaniem

Roman Jasiakiewicz

Sławomir Szeliga

W oczekiwaniu na pomysł…

Na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Piastowskiego Prezydent Inowrocławia zapowiedział przedstawienie pomysłu na naprawę ulicy Długiej. “Nie mogę jeszcze podawać szczegółów, ale sądzę, że w najbliższych dniach będzie to już możliwe” – poinformował uczestników zebrania.

Z zaciekawieniem czekam na prezentację sposobu załatwienia tej sprawy. Mam nadzieję, że zostanie przedstawiona na… ulicy Długiej.

Od samego początku starań o nowe oblicze “księżycowej drogi”, czyli od 2012 roku, zarówno ja, jak i mieszkańcy ulicy Długiej – członkowie społecznego komitetu na rzecz jej przebudowy, wskazywaliśmy na dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jako sposób na dofinansowanie tej inwestycji.

We wrześniu 2014 roku radni powiatowi mieli podjąć uchwałę o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania w ramach “schetynówek”. Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych z tego źródła w ramach ówczesnego naboru wniosków oznaczało przebudowę drogi w 2015 roku!

Na trzy dni przed sesją Rady Powiatu Miasto Inowrocław wycofało się ze swojej wcześniejszej deklaracji, iż “zamierza ubiegać się o dofinansowanie przebudowy ulicy Długiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok” i wystąpiło o partnerski udział Powiatu Inowrocławskiego w pozyskaniu środków zewnętrznych i finansowym wsparciu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Metalowców.

Odpowiadając na moje zapytania w przedmiotowej sprawie poinformowano mnie, że “przeprowadzono analizę finansową, z której wynika iż korzystniej będzie wspólnie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej” /17 października 2014 roku/.

W ratuszowym piśmie z 19 lutego 2015 roku czytamy, że “Miasto Inowrocław starać się będzie o pozyskanie środków na budowę ulicy Długiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego programu możliwe jest wsparcie inwestycji w wysokości 85% wartości zadania”.

W czerwcu ubiegłego roku Zarząd Województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego wynikało, że w ramach infrastruktury drogowej przewiduje się inwestycje w drogi wojewódzkie oraz /na określonych warunkach/ powiatowe, a ulica Długa jest drogą kategorii gminnej!

8 lipca ubiegłego roku zorganizowałem na ten temat konferencję prasową na ulicy Długiej. Poinformowałem dziennikarzy o moim kolejnym wystąpieniu do Prezydenta Inowrocławia w sprawie m.in. możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu państwa w ramach nowego wieloletniego programu dofinansowania dróg powiatowych i gminnych, który przygotowywano w Ministerstwie Infrastruktury. 8 września ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w tej sprawie i ogłoszono nabór wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 roku.

Niepowodzeniem zakończyła się próba zmiany kategorii drogi. Taką propozycję Panu Marszałkowi złożył Prezydent Inowrocławia. 14 września ubiegłego roku Zastępca Prezydenta poinformował mnie, iż “posiadamy negatywne stanowisko Zarządu Województwa w sprawie przejęcia ulicy”.

Wobec tego w ratuszu zdecydowano o podjęciu starań o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach nowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który jest następcą popularnych “schetynówek”. Szkoda, że nie doszło do podpisania umowy z Powiatem Inowrocławskim o dofinansowaniu tego zadania. W poprzedniej kadencji powiatowego samorządu, o czym wspomniałem wcześniej, radni byli gotowi podjąć uchwałę w tej sprawie.

Wniosek Prezydenta Inowrocławia w sprawie dofinansowania rozbudowy ulicy Długiej i Lipowej został oceniony przez stosowną komisję na 13 pkt i znalazł się na odległym, 60 miejscu listy rankingowej wśród 72 zadań gminnych. Pan Prezydent wniósł 11 zastrzeżeń dotyczących oceny inowrocławskiego wniosku. Komisja uznała 2 zastrzeżenia przyznając dodatkowo 2 pkt, a 9 odrzuciła, klasyfikując ostatecznie rozbudowę ulicy Długiej i Lipowej na 51 miejscu. Do dofinansowania z budżetu państwa zakwalifikowano wnioski od pozycji 1 do pozycji 22 ostatecznej listy rankingowej.

Oczekując na oszczędności przetargowe i szansę dla zadań z listy rezerwowej warto zastanowić się nad przyczynami niskiej oceny inowrocławskiego wniosku i odrzuconych zastrzeżeń, aby kolejna próba uzyskania dotacji na modernizację ulicy Długiej zakończyła się sukcesem i, oczekiwaną przez mieszkańców, zmianą oblicza “księżycowej drogi”.

Może warto złożyć dwa wnioski w ramach kolejnego naboru. Jeden przez Miasto Inowrocław na przebudowę miejskiego odcinka ulicy, a drogi przez Gminę Inowrocław na przebudowę gminnego odcinka. Obydwa wzajemnie wspierające się finansowo w ramach partnerstwa przez Miasto i Gminę. Być może udałoby się pozyskać partnerskie wsparcie u Marszałka i Starosty, skoro ulica Długa przecina drogę wojewódzką i łączy dwie ulice powiatowe: Marulewską i Jacewską.

Warto również “uporządkować” kwestie właścicielskie i zarządcze drogi. Być może jeden podmiot samorządowy miałby większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję?

Do przeanalizowania i ewentualnego wykorzystania pozostaje “przebudowa infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności rewitalizowanego obszaru w ramach projektów zagospodarowania przestrzeni miejskich /w ramach tego typu projektu dopuszcza się modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych/”, którą przewiduje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przy ulicy Kątnej znajdują się wielorodzinne budynki komunalne. Być może projekt modernizacji części wspólnych umożliwiłby pozyskanie środków unijnych na przebudowę ulicy Długiej “w celu poprawy dostępności rewitalizowanego obszaru”?

Mam nadzieję, że nowy “pomysł na Długą”, który przedstawi Prezydent Miasta okaże się skutecznym sposobem pozyskania finansów na przebudowę drogi i spełnienia oczekiwań mieszkańców!

Starsze posty «

» Nowsze posty