«

»

Roman Jasiakiewicz

Bez włączenia do sieci TEN-T nie będzie pieniędzy na budowę portu

W interesującej rozmowie z prof Zygmuntem Babińskim /Radio PiK/ na temat węzła multimodalnego i ratyfikacji przez Polskę konwencji AGN o środlądowych drogach wodnych pominięto bardzo istotne fakty. Otóż polskie rzeki w tym Wisła nie znajdują się w transeuropejskiej sieci TEN-T czyli kluczowych dla UE korytarzy transportowych. Ewentualna zmiana układu TEN-T planowana jest dopiero na rok 2023. Zmiana ta zależy od Brukseli. Do tego czasu należy wykonać: studia wykonalności ,oceny środowiskowe, wybrać odcinki rzek Itd. Nas oczywiście najbardziej interesuje Wisła na odcinku Bydgoszcz- Gdańsk oraz port rzeczny w Bydgoszczy. Bez włączenia do sieci TEN-T Polska nie może liczyć na finansowanie przedsięwzięcia z UE. Koszt około 70 do 100 miliardów zł.

 

W sieci TEN-T jest natomiast sieć kolejowa: nr 131 i 201. Linie te będą rozbudowywane i modernizowane. Stąd wnioski, aby węzeł multimodalny – Bydgoszcz rozpocząć od: kolejowo- drogowej-cargo bazy przeładunkowej .

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Roman Jasiakiewicz

Roman Jasiakiewicz

Radny Województwa z Bydgoszczy.