«

»

Wojtek Kozminski

Kryzys Wartości – potrzebna alternatywa. Apel bydgoskiej MW.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Jako osoby młode zwracamy się głównie do Was – naszych rówieśników. Ten list jest odpowiedzią na słowa papieża Franciszka na spotkaniu z włoską młodzieżą.
” Z odwagą kroczcie w życie. Nie obawiajcie się iść pod prąd. Nie dajcie się zwieść tym, którzy będą próbowali was zniechęcić do obranej drogi. Mówcie nie narkotykom, alkoholowi, sprzeciwiajcie się tej cywilizacji, która nas niszczy. Budujcie świat na wartościach piękna, dobra i prawdy ” – mówił wówczas Papież.
Nie są to jedyne słowa Ojca Świętego z podobnym przesłaniem w ostatnim czasie. Tak samo jak nasz wielki rodak – Jan Paweł II, wyraża on pogląd, iż to my, młode pokolenie, jesteśmy przyszłością. Zdajemy sobie jednak sprawę, że mimo dużej wagi tych słów, w rzeczywistości mamy wielkie obawy wobec podjęcia jakiejkolwiek działalności i często nie wierzymy w jej efekty.

 
Chcemy, aby ten list zapoczątkował organizowanie się ruchu społecznego ludzi młodych w Bydgoszczy wokół Wartości katolickich. Jako ludzie młodzi wolni jesteśmy od negatywnych emocji, które towarzyszą politykom i celebrytom medialnym, którzy kreują opinię publiczną. Wielu z Was ma dość polityki. My również krytycznie postrzegamy prywatę i nepotyzm, które to dzisiaj kreują pojęcie ” sztuki rządzenia „, a ta przecież winna służyć społeczeństwu i Narodowi.
Można odnieść nieodparte wrażenie, iż nasi politycy coraz bardziej zaczynają barykadować się w swojej rzeczywistości. Nie zajmują się tym, co ważne dla nas – ludzi młodych, za to próbują walczyć z Prawdą i Wartościami, jakimi my żyjemy. W ostatnim czasie jawne działania przeciwko religii katolickiej oraz tradycyjnemu modelowi rodziny prowadzą na przykład władze naszego uniwersytetu. Wielu z Was taka sytuacja może boli, lecz coraz częściej nie jesteście w stanie temu zaradzić lub po prostu przeciw temu zaprotestować, ponieważ może to oznaczać duże nieprzyjemności na uczelni.
Ważniejszą sprawą z punktu widzenia przyszłości Polski jest zagrożenie demograficzne oraz wysoki poziom bezrobocia. Te dwie kwestie są ściśle ze sobą powiązane, bo dopóki nie będziemy mieli zagwarantowanej stabilności ekonomicznej, nie będziemy zakładać rodzin.
Pora, abyśmy zaczęli współdziałać na rzecz lepszej przyszłości. W imię Prawdy, Wartości i lepszej ‚Jutra’. Pora byśmy zaczęli wywierać większe niż dotychczas naciski na rządzących, by zaczęli zajmować się należycie problemami naszego pokolenia, dalecy od wszelkiego awanturnictwa które króluje w dzisiejszej debacie publicznej.
I choć reprezentujemy jedną z organizacji, to świadomi jesteśmy, że ten ruch będzie miał przyszłość tylko w sytuacji, gdy będzie on niezależny od wszelkich stronnictw politycznych. Liczymy, że tworzyć go będą liczne stowarzyszenia i duszpasterstwa kierowane przez młodych ludzi, a także osoby niezrzeszone. Jako osoby poczuwające się do odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju i społeczeństwa polskiego, musimy już dziś uformować mocny fundament i dać młodzieży alternatywę wobec wszystkiego, co destrukcyjne, niemoralne i fałszywe.Pierwszy krok właśnie został uczyniony, z wielką nadzieją będziemy oczekiwać kontaktu z Wami.

Bydgoskie Koło Młodzieży Wszechpolskiej

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Wojtek Kozminski

Wojtek Kozminski

Współzałożyciel i obecnie Prezes Bydgoskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej.