«

»

Sławomir Szeliga

W oczekiwaniu na pomysł…

Na spotkaniu z mieszkańcami osiedla Piastowskiego Prezydent Inowrocławia zapowiedział przedstawienie pomysłu na naprawę ulicy Długiej. “Nie mogę jeszcze podawać szczegółów, ale sądzę, że w najbliższych dniach będzie to już możliwe” – poinformował uczestników zebrania.

Z zaciekawieniem czekam na prezentację sposobu załatwienia tej sprawy. Mam nadzieję, że zostanie przedstawiona na… ulicy Długiej.

Od samego początku starań o nowe oblicze “księżycowej drogi”, czyli od 2012 roku, zarówno ja, jak i mieszkańcy ulicy Długiej – członkowie społecznego komitetu na rzecz jej przebudowy, wskazywaliśmy na dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jako sposób na dofinansowanie tej inwestycji.

We wrześniu 2014 roku radni powiatowi mieli podjąć uchwałę o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania w ramach “schetynówek”. Skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych z tego źródła w ramach ówczesnego naboru wniosków oznaczało przebudowę drogi w 2015 roku!

Na trzy dni przed sesją Rady Powiatu Miasto Inowrocław wycofało się ze swojej wcześniejszej deklaracji, iż “zamierza ubiegać się o dofinansowanie przebudowy ulicy Długiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok” i wystąpiło o partnerski udział Powiatu Inowrocławskiego w pozyskaniu środków zewnętrznych i finansowym wsparciu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Metalowców.

Odpowiadając na moje zapytania w przedmiotowej sprawie poinformowano mnie, że “przeprowadzono analizę finansową, z której wynika iż korzystniej będzie wspólnie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej” /17 października 2014 roku/.

W ratuszowym piśmie z 19 lutego 2015 roku czytamy, że “Miasto Inowrocław starać się będzie o pozyskanie środków na budowę ulicy Długiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego programu możliwe jest wsparcie inwestycji w wysokości 85% wartości zadania”.

W czerwcu ubiegłego roku Zarząd Województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego wynikało, że w ramach infrastruktury drogowej przewiduje się inwestycje w drogi wojewódzkie oraz /na określonych warunkach/ powiatowe, a ulica Długa jest drogą kategorii gminnej!

8 lipca ubiegłego roku zorganizowałem na ten temat konferencję prasową na ulicy Długiej. Poinformowałem dziennikarzy o moim kolejnym wystąpieniu do Prezydenta Inowrocławia w sprawie m.in. możliwości ubiegania się o dotację celową z budżetu państwa w ramach nowego wieloletniego programu dofinansowania dróg powiatowych i gminnych, który przygotowywano w Ministerstwie Infrastruktury. 8 września ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w tej sprawie i ogłoszono nabór wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 roku.

Niepowodzeniem zakończyła się próba zmiany kategorii drogi. Taką propozycję Panu Marszałkowi złożył Prezydent Inowrocławia. 14 września ubiegłego roku Zastępca Prezydenta poinformował mnie, iż “posiadamy negatywne stanowisko Zarządu Województwa w sprawie przejęcia ulicy”.

Wobec tego w ratuszu zdecydowano o podjęciu starań o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach nowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, który jest następcą popularnych “schetynówek”. Szkoda, że nie doszło do podpisania umowy z Powiatem Inowrocławskim o dofinansowaniu tego zadania. W poprzedniej kadencji powiatowego samorządu, o czym wspomniałem wcześniej, radni byli gotowi podjąć uchwałę w tej sprawie.

Wniosek Prezydenta Inowrocławia w sprawie dofinansowania rozbudowy ulicy Długiej i Lipowej został oceniony przez stosowną komisję na 13 pkt i znalazł się na odległym, 60 miejscu listy rankingowej wśród 72 zadań gminnych. Pan Prezydent wniósł 11 zastrzeżeń dotyczących oceny inowrocławskiego wniosku. Komisja uznała 2 zastrzeżenia przyznając dodatkowo 2 pkt, a 9 odrzuciła, klasyfikując ostatecznie rozbudowę ulicy Długiej i Lipowej na 51 miejscu. Do dofinansowania z budżetu państwa zakwalifikowano wnioski od pozycji 1 do pozycji 22 ostatecznej listy rankingowej.

Oczekując na oszczędności przetargowe i szansę dla zadań z listy rezerwowej warto zastanowić się nad przyczynami niskiej oceny inowrocławskiego wniosku i odrzuconych zastrzeżeń, aby kolejna próba uzyskania dotacji na modernizację ulicy Długiej zakończyła się sukcesem i, oczekiwaną przez mieszkańców, zmianą oblicza “księżycowej drogi”.

Może warto złożyć dwa wnioski w ramach kolejnego naboru. Jeden przez Miasto Inowrocław na przebudowę miejskiego odcinka ulicy, a drogi przez Gminę Inowrocław na przebudowę gminnego odcinka. Obydwa wzajemnie wspierające się finansowo w ramach partnerstwa przez Miasto i Gminę. Być może udałoby się pozyskać partnerskie wsparcie u Marszałka i Starosty, skoro ulica Długa przecina drogę wojewódzką i łączy dwie ulice powiatowe: Marulewską i Jacewską.

Warto również “uporządkować” kwestie właścicielskie i zarządcze drogi. Być może jeden podmiot samorządowy miałby większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycję?

Do przeanalizowania i ewentualnego wykorzystania pozostaje “przebudowa infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności rewitalizowanego obszaru w ramach projektów zagospodarowania przestrzeni miejskich /w ramach tego typu projektu dopuszcza się modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych/”, którą przewiduje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przy ulicy Kątnej znajdują się wielorodzinne budynki komunalne. Być może projekt modernizacji części wspólnych umożliwiłby pozyskanie środków unijnych na przebudowę ulicy Długiej “w celu poprawy dostępności rewitalizowanego obszaru”?

Mam nadzieję, że nowy “pomysł na Długą”, który przedstawi Prezydent Miasta okaże się skutecznym sposobem pozyskania finansów na przebudowę drogi i spełnienia oczekiwań mieszkańców!

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.