«

»

Sławomir Szeliga

Długa droga do remontu dróg

“W porozumieniu z władzami gminy wiejskiej Inowrocław przeprowadzono analizę finansową, z której wynika iż korzystniej będzie wspólnie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej, w związku z czym również wspólnie odstąpiono od ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Taką informację otrzymałem z Ratusza w odpowiedzi na moją kolejną interpelację w sprawie przebudowy
ulicy Długiej.

Pół roku temu poinformowano mnie /oraz mieszkańców ulicy Długiej, w imieniu których występowałem z zapytaniem w tej sprawie/ o zleceniu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zamiarach ubiegania się o dofinansowanie w ramach “schetynówek” na 2015 rok przez Miasto wraz z Gminą Inowrocław!

Dwa miesiące temu zaproszono Powiat Inowrocławski do wspólnej realizacji zadania. 26 września br. radni powiatowi mieli podjąć stosowną uchwałę o udzieleniu Miastu pomocy finansowej na ten cel. Przed sesją Rady Powiatu okazało się, że w Ratuszu zmieniono zdanie. 23 września br. wpłynęło pismo o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie w ramach “schetynówek” przebudowy ulicy… Metalowców!

W ubiegłym roku Długa “przegrała” z Aleją 800-lecia Inowrocławia o aplikację do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Mieszkańców ulicy niewiele interesuje skąd pochodzić będą środki na ich drogę. Chcą wiedzieć, kiedy zostanie zbudowana, bo mają “dość kurzu i błota”!

Skuteczne pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach “schetynówek” oznaczało pojawienie się ekip drogowych na Długiej w przyszłym roku.

Czy starania o środki unijne oznaczają dotrzymanie tego terminu? Czy nadal mieszkańcy będą pytać Prezydenta Miasta: “jak żyć przy takiej ulicy”?

Na Długiej czekają na odpowiedzi do 16 listopada! Chyba się nie doczekają, a transparenty wiszą nadal…

Nie doczekają się również odpowiedzi mieszkańcy ulicy Kasztanowej. We wrześniu br. skierowałem do Prezydenta Miasta następujące zapytania:

Czy przebudowa drogi znajduje się w wykazie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji przez Miasto Inowrocław w 2015 roku?

Czy zostały zapisane środki finansowe na ten cel w projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2015 rok?

“W kwestii przebudowy ulicy Kasztanowej” poinformowano mnie, iż “Miasto posiada już dokumentację projektowo-kosztorysową. Projekt budżetu na 2015 rok jest w trakcie przygotowania – ostateczny termin opracowania to 15 listopada br.”

Tego dnia, jak wiemy, obowiązuje już cisza wyborcza…

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.