«

»

Sławomir Szeliga

Inowrocławskie ulice… poczekają w kolejce

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych /NPPDL/, które realizowane będą w roku 2014. Wnioski można składać do dnia 30 września 2013 roku.
O finansowe wsparcie mogą ubiegać się samorządy, które w przyszłym roku zamierzają realizować inwestycje związane z budową, przebudową lub remontami dróg powiatowych i gminnych. Tak jak w roku 2013, wsparcie pojedynczego zadania wynosić będzie do 50% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł.
Na dofinansowanie zadań Województwo Kujawsko – Pomorskie otrzyma w roku 2014 ponad 60 mln zł. Połowa z tej kwoty przeznaczona zostanie na wsparcie inwestycji na drogach powiatowych, pozostała część wykorzystana zostanie na zadania dotyczące dróg gminnych.

Na swoim styczniowym posiedzeniu Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wytypował, w ramach “schetynówek”, do realizacji w 2014 roku, jedno zadanie inwestycyjne pn. “Przebudowa drogi powiatowej Wojdal – Pakość”.

Uchwała Rady Ministrów umożliwia skorzystanie “w każdym roku, w latach 2013 – 2015, z dofinansowania dwóch zadań przez powiat ziemski”.

W związku z tym zaproponowałem Zarządowi Powiatu zgłoszenie jako drugiego projektu przebudowy jednej z trzech inowrocławskich, powiatowych ulic:

- Rąbińskiej od ulicy Bocznej do ulicy Macieja Wierzbińskiego,

- Marii Skłodowskiej – Curie,

- Karola Marcinkowskiego.

Uzasadnienie modernizacji pierwszej z dróg zostało opisane na moim blogu “Do Solanek po kocich łbach” i wywołało ciekawą dyskusję internautów, którą warto wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

Druga propozycja dotyczy drogi zaliczonej przez Zarząd Dróg Powiatowych do traktów o najgorszej nawierzchni. Ulica łączy drogę krajową z powiatową oraz wojewódzką; tam stacjonuje straż pożarna; siedzibę ma przedszkole; a jej lokalizacja na terenie osiedla mieszkaniowego podnosi znaczenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. W/w kryteria odgrywają rolę przy ocenie wniosku aplikacyjnego i zwiększają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach “schetynówek”.

Na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy trzeciej drogi zostały zabezpieczone środki w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok w kwocie 60 000,00 zł.

Z dostępnych informacji wynika, że “schetynówki” będą jedynym źródłem pozyskania środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku /poza rezerwą celową w budżecie państwa na przebudowę mostów i przepustów/.

Odpowiadając na moją interpelację, Wicestarosta Inowrocławski poinformował mnie, w piśmie z dnia 4 września br., że “do chwili obecnej nie podjęto decyzji o wytypowaniu drugiego zadania inwestycyjnego. Jednakże Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nie wyklucza złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie”.

Dodał jednocześnie, że “zadania inwestycyjne pn.: “Przebudowa ulicy Rąbińskiej od ulicy Bocznej do ulicy Macieja Wierzbińskiego” oraz “Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie” zostaną rozpatrzone podczas konstruowania budżetu na rok 2014, jednakże nie ma możliwości by Powiat Inowrocławski mógł ubiegać się o dofinansowanie przebudowy tych ulic w 2014 roku, gdyż nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej”.

Nie wykluczył jednak, że “przedmiotowe ulice będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015 rok, jeśli Rada Powiatu Inowrocławskiego podejmie decyzję o zabezpieczeniu na 2014 rok środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej w/w ulic.

Natomiast zgłoszenie zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C – ulica Karola Marcinkowskiego w Inowroclawiu” ze względów formalno – prawnych nie może ubiegać się o dofinansowanie”. Wicestarosta stwierdził, że “mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie uzyskać wszelkich niezbędnych pozwoleń, by złożyć wniosek o dofinansowanie ulicy Karola Marcinkowskiego w wymaganym terminie”.

Na posiedzeniu w dniu 6 września br. Zarząd Powiatu wytypował w ramach NPPDL do realizacji w 2014 roku zadanie inwestycyjne obejmujące I etap – pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal – Pakość”.

Czy oznacza to rezygnację ze złożenia drugiego wniosku?

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.