«

»

Sławomir Szeliga

Czy powstanie filia WORD w Inowrocławiu?

23 września 2013 roku, na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, została podjęta uchwała w sprawie wskazania Inowrocławia jako miasta, w którym mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

13 października br. skierowałem do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego następujące zapytania:

Czy Prezydent Inowrocławia wystąpił do Starosty Inowrocławskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu /podniesienia dopuszczalnej prędkości/ na drogach powiatowych w Inowrocławiu? Jeśli tak – to jakich odcinków dróg ta zmiana ma dotyczyć?

Czy komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego analizowała ten wniosek i jaką uzyskał ocenę?

Wicestarosta Inowrocławski poinformował mnie, że “nie wpłynął wniosek Prezydenta Inowrocławia”. W piśmie z dnia 30 października br. czytamy również, że “w związku z tym w/w komisja nie analizowała takiego tematu”.

W dniu 6 listopada br. autor artykułu pt. “Egzaminów na prawo jazdy może nie być przez spory samorządowców”, opublikowanego na stronie internetowej Portalu Kujawskiego, przytoczył wypowiedź inowrocławskiego posła na Sejm RP, który stwierdził m.in.: “Odpowiedź mija się z prawdą. Skierowany został wniosek w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych. Wniosek pozytywnie został zaopiniowany przez komisję “BRD”.

W celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego korespondencji między urzędami i podjętych decyzji ponownie wystąpiłem do Zarządu Powiatu.

Odpowiadając na moje zapytania Wicestarosta Inowrocławski wyjaśnił, że “Prezydent Inowrocławia nie wystapił do Starosty Inowrocławskiego z w/w wnioskiem w zakresie dróg powiatowych, a odpowiedź z dnia 30 października br. jest nadal aktualna i odnosi się precyzyjnie do pytania zawartego w interpelacji”. Poinformował mnie również, że “Prezydent przedstawił do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 151346C ul. Rotmistrza Pileckiego, którą zarządza. Projekt przewidywał podniesienie dopuszczalnej prędkości do 60 km/h”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury propozycja została skierowana pod obrady stosownej komisji. W trakcie posiedzenia przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji poinformował, że “w roku 2012 na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i Orłowskiej doszło do 15 kolizji drogowych, natomiast do 20 października 2013 r. 11 kolizji i 3 wypadki drogowe”.

“Z uwagi na brak jednolitego stanowiska w kwestii zasadności wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu oraz wpływu zwiększenia prędkości na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, w toku prac komisji zarządzono głosowanie. Za zwiększeniem prędkości oddano 3 głosy, wstrzymujące 2 głosy, przeciw 2 głosy”.

Wicestarosta zaznaczył również, że “projekt nie spełniał wszystkich wymogów określonych w przepisach” i został “odesłany do uzupełnienia”. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy bezpieczeństwa ruchu “zostanie on skierowany do ponownego rozpoznania”.

* * * * *

“Czy jest szansa na to, aby ten proces został zakończony do końca roku?” – pytał Prezydenta autor artykułu pt. “Inowrocław nie jest gotowy: na WORD jeszcze poczekamy” /”GP” z dnia 20 września br./. “Jest. Decyzja zależna jest jednak od innych organów niż prezydent miasta” – usłyszał w odpowiedzi.

W tej samej publikacji inowrocławska radna wojewódzka “uspokajała”, że “to jest kwestia kosmetyczna, a egzaminy w Inowrocławiu nie są zagrożone”.

Od podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego mijają dwa miesiące…
…a tytułowe pytanie pozostaje /nadal/ bez odpowiedzi!

Do końca roku pozostało 40 dni…

* * * * *

Według opinii ekspertów ulica Rotmistrza Pileckiego nie jest drogą dwukierunkową dwujezdniową.

“Czas pokaże, czy uda się taką w mieście znaleźć” – rozważa refleksyjnie autor artykułu pt. “Przyszłość WORD w Inowrocławiu. Gdzie by tu się rozpędzić” /”GP” z dnia 19 listopada br./.

Ja również zastanawiam się, czy znana łacińska maksyma – “finis coronat opus” – będzie treścią… toastu noworocznego!?

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.