«

»

Łukasz Religa

Nie oglądajmy się, budujmy metropolię

Postawa rządu, a w szczególności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwestii tworzenia metropolii jest to trzeba powiedzieć stanowczo niepoważna i ośmieszająca resort. Pierw prowadzi się przez długi czas konsultację nad strategią, by później się z kwestii metropolii nagle wycofać.  Taka niepoważna polityka nie tylko ośmiesza panią minister, ale także nie służy działalności w samorządach.

W swojej publikacji chciałbym jednak odnieść się do dwóch definicji metropolitarności. Tej prawnej zapisanej w koncepcjach lub ustawach, regulującej duże szczegóły funkcjonowania obszaru metropolitarnego oraz tej funkcjonującej w relacjach społecznych.

 

I właśnie tej drugiej kwestii chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, gdyż  są to procesy, które dzieją się naturalnie bez ingerencji planistów z Warszawy. Bydgoszcz w jakimś stopniu tworzy naturalny obszar funkcjonalny zarówno z Solcem Kujawskim na wschodzie, dużą częścią powiatów inowrocławskiego, świeckiego i nakielskiego. Widać to chociażby po danych, z których wynika, że co piąta osoba posiadająca zatrudnienie w powiecie nakielskim pracuje w Bydgoszczy, czy pełnych pociągach Arrivy w kierunku północnym.

 

Te procesy się odbywają same i warto było by popracować nad wspieraniem działań właśnie w tym kierunku. Gminny ościenne nie będą bowiem nigdy wstanie zaoferować swoim mieszkańcom takiej oferty rozrywkowej i kulturalnej jak Bydgoszcz. To nad Brdą mieści się bowiem Opera, Filharmonia, rozrywane są mecze siatkówki na poziomie ekstra ligowym, o awans do ekstraklasy piłkarskiej walczy Zawisza. Stąd też ważne jest umożliwienie jak najsprawniejszej komunikacji tych gmin z Bydgoszczą. Zyska na tym cały region, łącznie z Bydgoszczą.

 

Prezydentowi Rafałowi Bruskiemu należą się tutaj gratulacje za powołanie Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w konsultacjach nad strategią rozwoju województwa 2030. Jest to kolejny krok we wzmacnianiu relacji wewnątrz tej naturalnej metropolii. Przed nami wszystkimi jednak cały czas wiele pracy.

 

Związek międzygminny

Zamiast metropolii MRR proponuje tzw związki międzygminne, w przypadku naszego województwa Bydgoszczy i Torunia. Ten ruch związany jest głównie z tym, żeby duże miasta otrzymały z Unii Europejskich środki, które miały trafić do metropolii. Te pieniądze mają być przeznaczone na tworzenie wspólnych projektów Bydgoszczy i Torunia. Pojawia się jednak obawa, że oparcie się tylko na tych dwóch miastach nie przysłuży się rozwojowi całego regionu. Niestety tak to często bywa, gdy tak ważne decyzje podejmują urzędnicy z Warszawy, którzy nie specjalnie czują nasz region.

 

Jutro coś więcej będziemy wiedzieć także na temat prac Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustawy metropolitarnej. Zapraszam więc w środę na Portal Kujawski.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Łukasz Religa

Łukasz Religa

Redaktor naczelny Portalu Kujawskiego. Bydgoszczanin od urodzenia. .