«

»

Wzywam prezydenta do przeprosin

Treść listu jaki wystosowałem do prezydenta Rafała Bruskiego w związku z pomówieniem mojej osoby:

W związku z Pańską wypowiedzią zamieszczoną na temat aquaparku w Expressie Bydgoskim na str. 4 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotyczącą mnie osobiście wzywam Pana do przeproszenia.

W swojej wypowiedzi pomówił mnie Pan stwierdzając „ Panie radny Rega, to pan i pana ugrupowanie do ostatniego tchnienia wspierał chory projekt i działania poprzedniego prezydenta „ , co naruszyło moje dobra osobiste i dobre imię.

Wzywam Pana do przeproszenia mnie za naruszenie moich dóbr osobistych poprzez opublikowanie w ciągu 10 dni na łamach Expressu Bydgoskiego oświadczenia następującej treści: Moja wypowiedź dotycząca radnego Regi, iż do ostatniego tchnienia wspierał „ chory” projekt budowy aquaparku i działania poprzedniego prezydenta nie są prawdziwe. Wyrażam z tego powodu ubolewanie i przepraszam radnego Tomasz Regę. Prezydent Rafał Bruski.

Wyjaśniam Panu o czym zapewne Pan wie, iż moje stanowisko w sprawie forsowanej budowy źle przygotowanej inwestycji aquaparku było jednoznaczne.

Wyraz temu dawałem w głosowaniach, które na koniec swojej drugiej kadencji kilkakrotnie przedstawiał były prezydent K. Dombrowicz.

Moje nazwisko jak i innych radnych jako przeciwników aquaparku umieszczano na stronach Kuriera Ratuszowego.

Również z posłem Kosmą Złotowski w sierpniu ubiegłego roku w tej sprawie skierowaliśmy zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej.

Wzywam Pana do przeprosin w wyżej wymienionym kształcie, w przypadku niedokonania tego skieruję sprawę na drogę sądową co narazi Pana na dodatkowe koszty.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Tomasz Rega

Radny RM Bydgoszczy od 2002 roku