«

»

Maciej Różycki

Wojujący ateizm na UKW

Z niedowierzaniem przyjąłem informację, że nowy Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego postanowił zagwarantować sobie pierwsze miejsce na liście ”Rucha Palikota” w kujawsko-pomorskim ściągając krzyże  na uczelni. Ja rozumiem, że fundusze jakoś trzeba zdobywać, a i przyciągać młodzież do upadającej uczelni, tylko, że mało kto odnosi sukces wojując z krzyżem. Dlatego rękoma i nogami podpisuję się pod oświadczeniem jednoczącej się bydgoskiej prawicy.

Oświadczenie   Wyrażamy zaniepokojenie ostatnimi działaniami nowego rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Janusza Ostoi-Zagórskiego, który kazał zdjąć krzyże ze ściany w swoim gabinecie i w sali senatu, ponadto nie zgodził się też, by ktokolwiek oficjalnie reprezentował Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2012/2013. Uważamy, że ta postawa Pana Rektora nie ma nic wspólnego ze świecką wizją świata, a jest przejawem fundamentalistycznego ateizmu. To, co wprowadza prof. Janusz Ostoja-Zagórski na terenie Uniwersytetu, którym zarządza, jest stosowane wobec chrześcijan w krajach arabskich i nie ma nic wspólnego z tolerancją ani szacunkiem wobec kultury i tradycji. Jest to tym bardziej przykre, że Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest archeologiem i profesorem nauk humanistycznych, więc doskonale pojmuje rolę chrześcijaństwa w kulturze i historii Narodu Polskiego. Wzywamy więc Pana Rektora do zmiany decyzji w sprawie obecności symboli religijnych w sali Senatu uczelni.

Panie Rektorze, patron uczelni, której Pan przewodzi nigdy nie zdjąłby krzyża w swojej sali tronowej, ani nie usunąłby symboli chrześcijańskich z insygniów swojej władzy! Nie musi Pan wierzyć w krzyż jako symbol najwyższego poświęcenia dla drugiego człowieka, ale dlaczego Pan odbiera swoim pracownikom poczucie, że Ktoś nad nimi czuwa, gdy podejmują ważne decyzje dla uczelni, a przez to dla całej Bydgoszczy?   Z poważaniem

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL “Przymierze” Jan Raczycki   Stowarzyszenie “Idee Solidarności 1980 – 1989″ Krystyna Sawicka Barbara Wojciechowska   Narodowa Bydgoszcz Tomasz Zagrabski   Młodzież Wszechpolska Koło Bydgoszcz Wojciech Koźmiński   Związek Solidarności Polskich Kombatantów Region Bydgoszcz Jan Perejczuk   Brygada Kujawsko-Pomorska ONR Piotr Czarnecki   Bydgoski Klub Gazety Polskiej Krystian Frelichowski   Stowarzyszenie Solidarni 2010 Bydgoszcz Maciej Różycki   Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej “Pokolenie” Iwona Pozorska         Dodatkowe informacje Krystian Frelichowski – 502 224 137 Maciej Różycki – 502 506 960

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Maciej Różycki

Maciej Różycki