«

»

Sławomir Szeliga

“Zabieg” trwa…

“Czy jest szansa na to, aby ten proces został zakończony do końca roku?” – pytał Prezydenta Inowrocławia autor artykułu pt. “Inowrocław nie jest gotowy: na WORD jeszcze poczekamy” /”GP” z 20 września 2013 roku/. “Jest. Decyzja zależna jest jednak od innych organów niż prezydent miasta” – usłyszał w odpowiedzi.

W tej samej publikacji inowrocławska radna wojewódzka “uspokajała”, że “to jest kwestia kosmetyczna, a egzaminy w Inowrocławiu nie są zagrożone”.

23 września ubiegłego roku, na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, została podjęta uchwała w sprawie wskazania Inowrocławia jako miasta, w którym mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

W związku z tym Prezydent Inowrocławia przedstawił do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej – ulicy Rotmistrza Pileckiego, którą zarządza. Projekt przewidywał podniesienie dopuszczalnej prędkości do 60 km/h.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury propozycja została skierowana pod obrady stosownej komisji. W trakcie posiedzenia przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji poinformował, że w roku 2012 na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i Orłowskiej doszło do 15 kolizji drogowych, natomiast do 20 października 2013 r. 11 kolizji i 3 wypadki drogowe.

Z uwagi na brak jednolitego stanowiska w kwestii zasadności wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu oraz wpływu zwiększenia prędkości na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, w toku prac komisji zarządzono głosowanie. Za zwiększeniem prędkości oddano 3 głosy, wstrzymujące 2 głosy, przeciw 2 głosy.

Projekt nie spełniał wszystkich wymogów określonych w przepisach i został odesłany do uzupełnienia.

Ulica Rotmistrza Pileckiego nie jest drogą dwukierunkową dwujezdniową. “Czas pokaże, czy uda się taką w mieście znaleźć” – rozważał refleksyjnie autor artykułu pt. “Przyszłość WORD w Inowrocławiu. Gdzie by tu się rozpędzić” /”GP” z 19 listopada/.

29 listopada w “Tygodniku Powiatu i Gmin” ukazała się publikacja opatrzona tytułem “Kiedy egzaminy na prawo jazdy w Inowrocławiu?”. Czytelnicy zostali poinformowani, że “wpłynął niedawno uzupełniony wniosek Prezydenta”, a “przedstawiciele ZDP czekają teraz na jeszcze drugi wniosek, który dotyczy zmiany organizacji ruchu na drodze dwukierunkowej dwujezdniowej”. Dowiedzieli się również, że sprawą zainteresował się Starosta, który “wystosował pismo do dyrektora WORD w Bydgoszczy z zapytaniem jaki jest prawdopodobny termin uruchomienia egzaminów na prawo jazdy po spełnieniu przez Inowrocław wszystkich warunków przewidzianych prawem”.

Po publikacji artykułu “Fikcyjny etat dla swojaka?” /”Express Bydgoski” z 13 grudnia/ znacznie wzrosła “temperatura” dyskusji na łamach prasy oraz forach internetowych – poczynając od aspektów merytorycznych tego zagadnienia; na politycznych – kończąc…

16 grudnia Prezydent Inowrocławia wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zmiany organizacji ruchu /podniesienia dopuszczalnej prędkości do 60 km/h/ na drodze zarządzanej przez Miasto – ulicy Górniczej, na odcinku od przejścia dla pieszych przy stacji BP do ulicy Szymborskiej.

W swoim oświadczeniu, udostępnionym przez portale internetowe /ino-online.pl oraz inowroclaw.info.pl z 28 grudnia/, dyrektor WORD poinformował mieszkańców Inowrocławia, że “podejmujemy starania żeby najpóźniej w lutym inowrocławianie ponownie mogli zdawać egzaminy na prawo jazdy na terenie swojego miasta”.

9 stycznia 2014 roku, na konferencji prasowej w inowrocławskim przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego “z ostrożnym optymizmem mówił o końcu pierwszego lub drugim kwartale roku, jako realnym terminie otwarcia inowrocławskiego WORD”. Poinformowano również, że “już wkrótce Urząd Marszałkowski ma zainicjować w tym celu spotkanie z udziałem wszystkich zarządców dróg” /ino-online.pl z 9 stycznia br./. W relacji “Gazety Pomorskiej” z ww. konferencji prasowej pojawiło się określenie: “w przyszłym tygodniu”, jako przewidywanym terminie tego spotkania. Jednocześnie przywołano słowa dyrektora WORD w Bydgoszczy, który stwierdził: “Jeśli nie będzie odpowiednich warunków, to filii WORD w Inowrocławiu nie stworzymy. Nie możemy ryzykować unieważnieniami egzaminów na prawo jazdy” /”GP” z 10 stycznia/.

Do 11 marca Starosta Inowrocławski nie otrzymał odpowiedzi na skierowane do dyrektora bydgoskiego WORD-u zapytanie /z listopada ubiegłego roku/, dotyczące wskazania terminu planowanego uruchomienia egzaminów na prawo jazdy po spełnieniu przez Inowrocław przewidzianych prawem warunków, a do Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu nie dotarła żadna informacja o spotkaniu organizowanym przez Wicemarszałka Województwa w sprawie planowanego otwarcia filii WORD w Inowrocławiu.

9 stycznia przeprowadzono kontrolę terenową pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Górniczej, na odcinku od przejścia dla pieszych przy stacji BP do ulicy Szymborskiej, która wykazała:

- zły stan nawierzchni jezdni prowadzącej ruch pojazdów od ul. Poznańskiej do ul. Szymborskiej /jezdnia nr 2/, – istnienie punktów kolizyjnych w postaci zjazdów publicznych do miejsc prowadzenia działalności handlowo-usługowych /jezdnia nr 2/, – brak pełnego zabezpieczenia ruchu pieszych w postaci oddzielenia obu jezdni ul. Górniczej w całym jej przebiegu za pomocą ogrodzenia segmentowego U-12a /z wypełnieniem/, – braki w istniejącym oznakowaniu pionowym ulicy /znaki D-3 od strony ul. Poznańskiej/, – dobry stan nawierzchni jezdni prowadzącej ruch pojazdów od ul. Szymborskiej do ul. Poznańskiej /jezdnia nr 1/, – brak na jezdni nr 1 punktów kolizyjnych w postaci zjazdów publicznych i indywidualnych.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli komisja ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu przeanalizowała:

- raport przygotowany przez KPP dotyczący ilości zdarzeń drogowych dla ww. drogi gminnej w zakresie lat 2011-2013, – projekt organizacji ruchu dla obu jezdni ul. Górniczej przygotowany na zlecenie zarządcy drogi, – zasady stosowania znaków B-33 określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r.

oraz zgłosiła następujące uwagi i zalecenia:

- z uwagi na zły stan techniczny jezdni nr 2 odstąpić od zaproponowanych w projekcie zmian w oznakowaniu tej jezdni w zakresie wprowadzenia znaków B-33 /40-60 km/h/; dla jezdni nr 2 pozytywnie zaopiniować zastąpienie znaku C-11 przez tablicę U-4b, – zastąpić nieistniejące w przepisach znaki C-16a/13a znakiem C-13a, – w zakresie podniesienia prędkości pozytywnie zaopiniować podniesienie prędkości o 10 km/h na jezdni nr 1, – doposażyć pas podziału między jezdniami o ogrodzenie segmentowe U-12a z wypełnieniem na całej długości ul. Górniczej.

Członkowie komisji zostali poinformowani, że “Urząd Miasta Inowrocławia powziął informację bezpośrednio z WORD Bydgoszcz, iż zmiana organizacji jedynie na jednej jezdni drogi dwujezdniowej dwukierunkowej wystarczy do spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu z 13 lipca 2012r. /Dz.U.2012.995/”.

Zalecenia do projektu uzyskały pozytywną opinię zarządcy drogi oraz służb porządkowych, tj. Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji.

Poprawiony projekt uwzględniający zalecenia komisji został zatwierdzony przez Starostę Inowrocławskiego 26 lutego.

Wpis na portalu ino-online z 27 lutego pt. “Radny znalazł błędy w uchwale ws. WORD” oraz artykuł w “GP” z 14 marca pt. “WORD rusza z błędem” dopisały jeszcze jeden wątek do tej historii…

5 kwietnia br. będziemy obchodzić 1 rocznicę uchwalenia przez Sejm RP zmian w obowiązującym prawie. Od podjęcia uchwały przez samorząd wojewódzki minie wkrótce pół roku…

“Zabieg kosmetyczny”, którego długość przejdzie do historii “kosmetologii”, nadal trwa…

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.