«

»

Sławomir Szeliga

“Kilka” słów o …

… “zabiegu kosmetycznym”, którego długość przejdzie do historii “kosmetologii”…

“Czy jest szansa na to, aby ten proces został zakończony do końca roku?” – pytał Prezydenta Inowrocławia autor artykułu pt. “Inowrocław nie jest gotowy: na WORD jeszcze poczekamy” /”GP” z dnia 20 września 2013 roku/. “Jest. Decyzja zależna jest jednak od innych organów niż prezydent miasta” – usłyszał w odpowiedzi.

W tej samej publikacji inowrocławska radna wojewódzka “uspokajała”, że “to jest kwestia kosmetyczna, a egzaminy w Inowrocławiu nie są zagrożone”.

23 września br., na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, została podjęta uchwała w sprawie wskazania Inowrocławia jako miasta, w którym mogą być przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B.

13 października br. skierowałem do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego następujące zapytania:

Czy Prezydent Inowrocławia wystąpił do Starosty Inowrocławskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu /podniesienia dopuszczalnej prędkości/ na drogach powiatowych w Inowrocławiu? Jeśli tak – to jakich odcinków dróg ta zmiana ma dotyczyć?

Czy komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego analizowała ten wniosek i jaką uzyskał ocenę?

Wicestarosta Inowrocławski poinformował mnie, że “nie wpłynął wniosek Prezydenta Inowrocławia”. W piśmie z dnia 30 października br. czytamy również, że “w związku z tym w/w komisja nie analizowała takiego tematu”.

W dniu 6 listopada br. autor artykułu pt. “Egzaminów na prawo jazdy może nie być przez spory samorządowców”, opublikowanego na stronie internetowej Portalu Kujawskiego, przytoczył wypowiedź inowrocławskiego posła na Sejm RP, który stwierdził m.in.: “Odpowiedź mija się z prawdą. Skierowany został wniosek w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych. Wniosek pozytywnie został zaopiniowany przez komisję “BRD”.

W celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego korespondencji między urzędami i podjętych decyzji ponownie wystąpiłem do Zarządu Powiatu. Odpowiadając na moje zapytania Wicestarosta Inowrocławski wyjaśnił, że “Prezydent Inowrocławia nie wystapił do Starosty Inowrocławskiego z w/w wnioskiem w zakresie dróg powiatowych, a odpowiedź z dnia 30 października br. jest nadal aktualna i odnosi się precyzyjnie do pytania zawartego w interpelacji”. Poinformował mnie również, że “Prezydent przedstawił do zatwierdzenia projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 151346C ul. Rotmistrza Pileckiego, którą zarządza. Projekt przewidywał podniesienie dopuszczalnej prędkości do 60 km/h”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury propozycja została skierowana pod obrady stosownej komisji. W trakcie posiedzenia przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji poinformował, że “w roku 2012 na skrzyżowaniu ulic Pileckiego i Orłowskiej doszło do 15 kolizji drogowych, natomiast do 20 października 2013 r. 11 kolizji i 3 wypadki drogowe”.

“Z uwagi na brak jednolitego stanowiska w kwestii zasadności wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu oraz wpływu zwiększenia prędkości na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, w toku prac komisji zarządzono głosowanie. Za zwiększeniem prędkości oddano 3 głosy, wstrzymujące 2 głosy, przeciw 2 głosy”.

Wicestarosta zaznaczył również, że “projekt nie spełniał wszystkich wymogów określonych w przepisach” i został “odesłany do uzupełnienia”.

Ulica Rotmistrza Pileckiego nie jest drogą dwukierunkową dwujezdniową. “Czas pokaże, czy uda się taką w mieście znaleźć” – rozważał refleksyjnie autor artykułu pt. “Przyszłość WORD w Inowrocławiu. Gdzie by tu się rozpędzić” /”GP” z dnia 19 listopada br./.

29 listopada br. w “Tygodniku Powiatu i Gmin” ukazała się publikacja opatrzona tytułem “Kiedy egzaminy na prawo jazdy w Inowrocławiu?”. Czytelnicy zostali poinformowani, że “wpłynął niedawno uzupełniony wniosek Prezydenta”, a “przedstawiciele ZDP czekają teraz na jeszcze drugi wniosek, który dotyczy zmiany organizacji ruchu na drodze dwukierunkowej dwujezdniowej”. Dowiedzieli się również, że sprawą zainteresował się Starosta, który “wystosował pismo do dyrektora WORD w Bydgoszczy z zapytaniem jaki jest prawdopodobny termin uruchomienia egzaminów na prawo jazdy po spełnieniu przez Inowrocław wszystkich warunków przewidzianych prawem”.

W związku z tym na ostatniej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego skierowałem do Zarządu Powiatu kolejne zapytania w przedmiotowej sprawie. Odpowiadając na nie Wicestarosta Inowrocławski poinformował mnie, że Prezydent Inowrocławia wystąpił 16 grudnia br. do ZDP w sprawie zmiany organizacji ruchu /podniesienia dopuszczalnej prędkości do 60 km/h/ na drodze zarządzanej przez Miasto – ulicy Górniczej, na odcinku od przejścia dla pieszych przy stacji BP do ulicy Szymborskiej; stosowna komisja nie analizowała jeszcze tego wniosku, a Starosta Inowrocławski nie otrzymał odpowiedzi od dyrektora WORD w Bydgoszczy.

Po publikacji artykułu “Fikcyjny etat dla swojaka?” /”Express Bydgoski” z dnia 13 grudnia br./ znacznie wzrosła “temperatura” dyskusji na łamach prasy oraz forach internetowych – poczynając od aspektów merytorycznych tego zagadnienia; na politycznych – kończąc…

W swoim oświadczeniu, udostępnionym przez portale internetowe, dyrektor WORD informuje mieszkańców Inowrocławia, że “podejmujemy starania żeby najpóźniej w lutym inowrocławianie ponownie mogli zdawać egzaminy na prawo jazdy na terenie swojego miasta”.

* * * * *

Od podjęcia uchwały przez samorząd wojewódzki minęło ponad 100 dni…

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.