«

»

Sławomir Szeliga

Czyja jest ta ulica?

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2013 roku ulica Orłowska w Inowrocławiu nie ma statusu drogi publicznej oraz nie jest zaliczona do kategorii dróg powiatowych.

Uporządkowanie spraw własnościowych i zarządczych jest konieczne przed podjęciem starań o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków zewnętrznych. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku ulica Orłowska została zaliczona do dróg o najgorszej nawierzchni. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o stanie technicznym drogi potwierdza opinie mieszkańców ulicy Orłowskiej oraz innych użytkowników tego traktu komunikacyjnego, łączącego się poprzez Rondo Solidarności z krajową “15″; a którego przedłużeniem jest droga powiatowa Inowrocław – Rojewo – Cierpice.

W związku z tym skierowałem do Zarządu Powiatu następujące zapytanie:

Jakie działania podjęto w celu przekazania ulicy Orłowskiej do zasobu dróg zarządzanych przez Miasto Inowrocław?

Wicestarosta Inowrocławski poinformował mnie, że “dwukrotnie zwracał się do Prezydenta Miasta Inowrocławia z propozycją zajęcia stanowiska co do przekazania przedmiotowej ulicy, lecz do tej pory nie uzyskał odpowiedzi”.

Wicestarosta wyjaśnił również, że “sprawy własnościowe gruntu zostały uregulowane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 czerwca 2009 r. i wpisane na rzecz Powiatu Inowrocławskiego. Jednocześnie Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego celem uchylenia decyzji nabycia gruntów przy ulicy Orłowskiej lecz Wojewoda odmówił jej uchylenia”.

* * * * *

“A co to za demokracja, gdzie każdy może mieć swoje zdanie?” – pytał Kargul Pawlaka w kultowej komedii “Kochaj albo rzuć”.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.