«

»

Sławomir Szeliga

Czy powiat odzyska pieniądze?

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego na posiedzeniu 10 października 2012 roku zaakceptował skierowanie do Sądu Rejonowego w Toruniu przez Powiat Inowrocławski pozwu przeciwko Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie odszkodowania z tytułu nałożonej korekty finansowej dla projektu pn. „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” w kwocie 116 643,77 zł.

Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny 13 lutego br. odrzucił pozew Powiatu Inowrocławskiego, powołując się na niedopuszczalność drogi sądowej i wskazując na drogę administracyjną oraz jej niedopełnienie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez niewydanie decyzji administracyjnej w sprawie nałożonej korekty. Na co powód tj. Powiat Inowrocławski wniósł zażalenie 25 lutego br. do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział V Cywilny w swoim postanowieniu z 28 czerwca br. odrzucił zarówno zażalenie powoda czyli Powiatu, jak i zażalenie pozwanego przyjmując, iż stanowisko Sądu pierwszej instancji co do niedopuszczalności drogi sądowej było prawidłowe.

Rozstrzygnięcia sądowe wskazują na niedopełnienie drogi administracyjnej przez IZ RPO WK-P poprzez niewydajnie decyzji administracyjnej w sprawie nałożonej korekty.

Tytułowe pytanie pozostaje /na razie/ bez odpowiedzi…

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Sławomir Szeliga

Sławomir Szeliga

Urodziłem się na Kujawach, wychowałem na Pałukach, wykształciłem na Pomorzu. Od 30 lat mieszkam w Inowrocławiu.