«

»

KWW Ruchu Narodowego

Marta Cywińska: Przekonuję się do ideału polskiego prezydenta dbającego przede wszystkim o polskie interesy

Z Martą Cywińską, pisarką, tłumaczką języka francuskiego i włoskiego, wykładowcą Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego a przede wszystkim kandydatką Ruchu Narodowego do Parlamentu Europejskiego z Kujawsko-Pomorskiego rozmawia Jan Bodakowski.

 

Jakie są korzenie Pani aktywności politycznej? Czy była to tradycja rodzina? Jak biegła dotychczasowa droga pańskiej działalności politycznej? Czy jest coś z czego jest Pan na tej drodze dumna, albo coś czego się wstydzi?

Od początku reaktywowanej Młodzieży Wszechpolskiej działałam w jej szeregach. Zazwyczaj to artyści dbają o nagłośniony benefis w ćwierćwiecze obecności na scenie, a minęło przecież 25 lat odkąd wstąpiłam do MW i zaangażowałam się w działalność edukacyjną w środowiskach młodzieżowych na Podlasiu, ale również na Litwie i Grodzieńszczyźnie. Z racji wieku i doświadczenia powinnam mieć teraz raczej status „matki wszechpolskiej” (uśmiech). Od lat prowadzę działalność literacką, publicystyczną i edukacyjną promującą polską kulturę i cywilizację łacińską w środowiskach polskich oraz polonijnych. Ostatnio zajmuję się przybliżaniem młodemu pokoleniu sylwetek “Żołnierzy Niezłomnych” oraz wybitnych postaci Polek. Prowadzę różnego typu działania w ramach edukacji patriotycznej oraz antygenderowej na rzecz młodzieży z Obozu Narodowo-Radykalnego oraz innych środowisk prawdziwie prawicowych. Określenie „działalność polityczna” w moim przypadku brzmiałaby bezdusznie. Jestem konsekwentnie od lat zaangażowana w różnego typu działania na rzecz osób pokrzywdzonych, potrzebujących – w tym samotnych matek, ofiar przemocy, osób przytłoczonych brzemieniem starości, a także prześladowanych za polskość. Taki typ działaczki społecznej czerpiącej z przedwojennych wzorców dobroczynnych.

 

Czy istnieje potrzeba zmiany ordynacji wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych? Jeżeli tak, to jaka powinna być nowa ordynacja? Proporcjonalna bez progów, taka jak teraz? Z podziałem na okręgi, czy bez podziału na okręgi? Czy należy zmniejszyć ilość mandatów, i w jakim stopniu?

Potrzeba zmiany naturalnie istnieje. Wiadoma jest jednak rozpiętość między potrzebą zmiany a zmianą możliwą do zrealizowania, uwzględniającą podział na większą ilość okręgów, a nie tak jak obecnie: niektóre z nich są po prostu sztuczne (np. w eurowyborach Podlasie nie powinno by z Warmińsko-Mazurskim w jednym).

 

Czy należy zachować obecny ustrój z dwuwładzą wykonawczą, czy może wprowadzić ustrój prezydencki?

Jako niegdysiejsza monarchistka przekonuje się do ideału polskiego prezydenta dbającego przede wszystkim o polskie interesy.

 

Czy państwo powinno tak jak do tej pory ingerować we wszystkie dziedziny życia Polaków, czy może państwo powinno ograniczyć swoje kompetencje do kilku najważniejszych dziedzin? Jeżeli tak jakie to powinny być dziedziny?

W gestii zdrowo funkcjonującego Państwa powinien pozostać wymiar sprawiedliwości, sprawna armia i policja, mądrze zorganizowana administracja, szkolnictwo na zasadzie bonów edukacyjnych.

 

Czy rolą parlamentu powinno być tworzenie nowych przepisów czy likwidowanie szkodliwych dotychczas istniejących? Jakie przepisy dziś krępujące życie gospodarcze i aktywność obywateli należy zlikwidować?

Likwidowanie absurdalnych przepisów, ograniczenie biurokracji, to niezbędne działania. Bodajże w listopadzie zeszłego roku Parlament Europejski uchwalił prawo, które pozwala rządom krajów członkowskich rozwiązać firmę, w której na wyższych stanowiskach nie zasiada co najmniej 40% kobiet. To kompletna bzdura!

 

Czy wysokie podatki i liczne przepisy uniemożliwiają rozwój przedsiębiorczości a w konsekwencji odpowiadają za pauperyzacje Polaków i powszechne bezrobocie? Jeżeli tak to jak powinien się zmienić system podatkowy, wysokość i formy podatków?

Żaden normalny człowiek nie jest omnibusem i wypowiadanie się na tematy mijające się ze sferą działalności danej osoby brzmią po prostu sztucznie! Sferą moich działań oraz zainteresowań jest przede wszystkim szkolnictwo, edukacja, wychowanie, dobro rodziny.

 

Czy państwo powinno objąć wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu? Jaki powinien być model lecznictwa? Czy świadczeniodawcy powinni być państwowi czy prywatni? Czy świadczenia powinny być finansowane z podatków czy przez samych pacjentów?

Każdy Polak powinien mieć dostęp do świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie w ramach lecznictwa prywatnego.

 

Czy decyzja o objęciu wszystkich Polaków prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu pozwoliła by na likwidacje urzędów pracy, których dzisiejsza rola realnie ogranicza się do zapewnienia bezrobotnym prawa do bezpłatnych świadczeń lekarskich? Czy może jest to zły pomysł i funkcjonowanie urzędów pracy jest potrzebne dla obywateli?

Wystarczy przyjrzeć się ilości komórek organizacyjnych Urzędu Pracy m. st. Warszawy. Czy tak modne szkolenia, dyskusje, opracowania dotyczące strategii, przywrócą bezrobotnym ich godne miejsce w społeczeństwie i poczucie bycia potrzebnymi?

 

Czy państwo powinno utrzymywać biurokracje pomocy społecznej czy zlikwidować ją, i pozostawić ten zakres spraw samym obywatelom?

Jestem przeciwna biurokracja w każdym jej przejawie. Zbiurokratyzowana pomoc społeczna w Polsce jest tak bardzo nieskuteczna, że bez działań dobroczynnych i prywatnych inicjatyw pomocowych skierowanych do konkretnych środowisk, a nawet osób biurokracja dawno już zawaliłaby się pod ciężarem własnego absurdu.

 

Jak rozwiązać problem ubezpieczeń emerytalnych? Czy należy zaprzestać poboru składek by nie zaciągać nowych zobowiązań, i dotychczasowe zobowiązania spłać z budżetu, a decyzje o dobrowolnym prywatnym ubezpieczeniu pozostawić samym obywatelom?

Moje zdanie jest tu spójne z opinią Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.

 

Czy należy odebrać przywileje emerytalne wszystkim byłym pracownikom aparatu represji, władzy i propagandy reżimu komunistycznego?

Tak, bezwzględnie, choć dla ludzi pozbawionych sumienia nawet odebranie przywilejów emerytalnych byłoby za małą karą.

 

Jak powinno wyglądać rozliczenie się z dziedzictwem reżimu komunistycznego?

Kolejne szanse zostały zaprzepaszczone. Jeszcze raz: powszechna, wreszcie uczciwa, wnikliwie przeprowadzona lustracja również we wszystkich organizacjach i stowarzyszeniach, by wyeliminować „lepiący się, podejrzany element z zewnątrz”. Ponadto: uczciwa prywatyzacja i reprywatyzacja.

 

Czy w jakiś sposób system edukacji powinien być zmieniony? Czy należało by zlikwidować MEN, kuratoria i państwowe programy nauczania?

Wyłącznie prywatne szkolnictwo na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Stypendia dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne w szkole. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji patriotycznej i przywrócenie godnego miejsca historii współczesnej. Bezwzględnie zniesienie programów genderowo-równościowych w przedszkolach i szkołach.

 

Czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? Czy bilans polskiej obecności w UE był korzystny dla Polski? Czy fundusze europejskie zmodernizowały Polskę czy zostały zmarnowane na propagandę, niepotrzebne inwestycje i zadłużanie Polski?

Na obecnym etapie Polska powinna mieć znaczący głos w Parlamencie Europejskim. Drugim dnem funduszy jest wzrastające zadłużenie Polski.

 

Jak usprawnić pracę sądownictwa?

Pytanie proszę kierować do kandydatów Ruchu Narodowego, którzy mają wykształcenie prawnicze i zamierzają skutecznie działać w tym kierunku. Moja lista postulatów dotyczyłaby polepszenia komfortu dziecka zaznającego w sądzie, egzekwowania długów od alimenciarzy oraz profesjonalizacji kontaktów sądownictwa z mediami – w tym prawicowymi.

 

Czy powinno przywrócić się w Polsce karę śmierci za morderstwo?

Tak.

 

Czy kara śmierci powinna dotyczyć innych przestępstw np. pedofilii czy sprzedaży narkotyków nieletnim?

Tak w pierwszym przypadku, w drugim – więzienie i kary finansowe.

 

A może należało by zalegalizować handel narkotykami?

Pod żadnym pozorem!

 

Czy powinno się ograniczyć ustawowo dostęp nieletnich do pornografii?

Rozpowszechnianie pornografii powinno być kategorycznie zakazane. Należy zaostrzyć kary dla pedofilii, degeneratów zmuszających dzieci do oglądania pornografii, a także degeneratów zmuszających kobiety do oglądania pornografii. To gwałt na psychice!

 

Czy należy zakazać wszelkich form aborcji?

Tak, bezwzględnie.

 

Czy procedury in vitro powinny być zabronione, legalne, czy legalne i finansowane przez państwo?

In vitro powinno być zabronione.

 

Czy należy opodatkować prostytucje i zalegalizować stręczycielstwo? A może należy zakazać świadczenia prostytucji i karać usługobiorców?

Prostytucja ma coraz więcej odmian – jest też prostytucja emocjonalna, sponsoring. Kim jest człowiek pracujący na stanowisku w korporacji, który wynajmuje się za pieniądze jako osoba towarzysząca na wesela? Fordanserem, usługodawcą czy męską prostytutką? Jest też zjawisko „politycznej prostytucji” – czy metaforę da się opodatkować?

 

Czy należy wprowadzić zakaz propagowania zachowań szkodliwych dla zdrowia, homoseksualizmu, nikotynizmu czy hazardu?

Bezwzględnie tak.

 

Czy lichwa powinna być zakazana?

Tak.

 

Czy państwo powinno z budżetu finansować edukacje historyczną obywateli?

Tak, ale to temat do odrębnych rozważań.

 

Czy należy zlikwidować publiczne media i zaprzestać poboru abonamentu?

Tak.

 

Czy ubój rytualny i inne okrutne praktyki innowiercze powinny być zakazane? Czy Polska powinna wspierać na forum międzynarodowym interesy społeczności żydowskiej, Izraela, i imperialną politykę USA?

Polska powinna wspierać przede wszystkim interesy polskie: i na terenie własnego państwa i poza jego granicami.

 

Z jakimi krajami Polska powinna współpracować na forum międzynarodowym?

Z Węgrami, Słowacją, Rumunią i Włochami.

 

Czy powinna powstać partia narodowa? Jeżeli tak to jakie powinna mieć oblicze ideowe? Czy w ramach swej działalności powinna ona współpracować z nielewicowymi partiami z zagranicy nawet gdy w pewnych sprawach partie te mają odmienne poglądy o Polaków?

Odpowiadają mi założenia Ruchu Narodowego i w nich realizuję się z moimi ideałami, publicystyką, kobiecością i działalnością edukacyjną oraz dobroczynną.

 

Jak powinno się oceniać PiS, decyzje Lecha Kaczyńskiego o sfinansowaniu przez polskich podatników Muzeum Historii Żydów Polskich, podpisanie przez prezydenta Kaczyńskiego Traktatu Lizbońskiego, popieranie przez PiS integracji z Unią Europejską?

Czekam na powstanie Muzeum Ruchu Narodowego i aktywne, edukacyjne i formacyjne wykorzystanie jego obszarów. Podjęta za mnie jako podatnika decyzja o współfinansowaniu z moich pieniędzy Muzeum Żydów sprawia, że czuję się ogołocona z polskości. Te same pieniądze mogły być przeznaczone na pomoc dzieciom specjalnej troski, samotnym matkom i dofinansowanie hospicjów.

 

Jak powinno się oceniać poszczególne środowiska odwołujące się do tradycji polskiego patriotyzmu – Obóz Narodowo Radykalny, Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy, Narodowe Odrodzenie Polski, autonomicznych nacjonalistów, środowisko PPN i inne pomniejsze grupy?

Jako umiarkowana miłośniczka filozofii starożytnej zacytuję tu Marka Aureliusza: ”Człowiek jest tyle wart, ile są warte sprawy, którymi się zajmuje”. Szanuję i cenię prawdziwych, podkreślam prawdziwych narodowców różnych pokoleń i doświadczeń, a gardzę oszustami.

 

Czy możliwa jest współpraca tych środowisk? Jakie inne kwestie są dla Polski i Polaków ważne?

Tak, oczywiście. Współpraca nie oznacza wzajemnej indoktrynacji a jedność celu.

 

Jakie inne kwestie są ważne?

To temat nie na wywiad, a przynajmniej na książkę. A oto kwestie najważniejsze: walka z przejawami antypolonizmu i „cywilizacji śmierci”. Przyszłość polskich dzieci.

 

Dziękuję za rozmowę.


Marta Cywińska – pisarka, tłumaczka języka francuskiego i włoskiego, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, publicystka tygodnika Polski Niepodległej, mama dwójki dzieci.


 

Jan Bodakowski
źródło www.prawy.pl

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

KWW Ruchu Narodowego

KWW Ruchu Narodowego

Będziemy dążyć do naprawy Rzeczpospolitej, postawimy na odbudowę etosu służby publicznej. Chcemy twardo bronić polskich interesów wobec sił międzynarodowych i brukselskiej biurokracji. Poprzemy budowę Europy niepodległych narodów, opartej na dobrowolnej współpracy gospodarczej

Oficjalny blog wyborczy kujawsko-pomorskiego sztabu Ruchu Narodowego. (sfinansowano z KWW Ruchu Narodowego)