«

»

Roman Jasiakiewicz

Interpelacja do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania dyrektora Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Jak wynika z wypowiedzi prasowych przedstawiciela Zarządu Województwa, 10 lipca 2015 r.  Zarząd Województwa powołał na pięcioletnią kadencję pana Macieja Puto, czyniąc to świadomie bez uzyskania akceptacji dla tej osoby ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwestię powoływania i odwoływania dyrektora Filharmonii Pomorskiej reguluje, niezależnie od przepisów ustawowych, Uchwała nr XXVII/461/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Filharmonii Pomorskiej, który jest załącznikiem do tej uchwały. W § 7 ust. 1 tego Statutu Sejmik uchwalił, że dyrektor Filharmonii Pomorskiej jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tego zapisu wynika, że Zarząd Województwa nie miał prawa powołać pana Macieja Puto na stanowisko dyrektora wobec braku akceptacji, czyli uzgodnienia, jego kandydatury z właściwym ministrem. Zgodnie z prawem nie jest istotna przyczyna nieudzielenia przez ministra tej akceptacji, a zapisy Statutu, podobnie jak inne przepisy, nie dają Zarządowi prawa do odstąpienia od procedur określonych w Statucie.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. Zarząd Województwa postanowił wstrzymać powołanie nowego dyrektora Filharmonii ze względu na nielegalność wcześniejszej uchwały w tej sprawie. Pragnę nadmienić, że 31 sierpnia 2015 r. kończy się kadencja pani Eleonory Harendarskiej. Kto zatem od 1 września 2015 r. będzie dyrektorem Filharmonii Pomorskiej? Kto z Urzędu Marszałkowskiego jest odpowiedzialny za tę sytuację?

Proszę Pana Marszałka o wyjaśnienie powyższej sprawy. Proszę też o informację, czy uchwała Zarządu z 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania dyrektora Filharmonii była poddana czynnościom nadzorczym w zakresie jej legalności ze strony Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W ust 4 ww. Statutu Sejmik uchwalił, że „Jeżeli zastępca dyrektora (Filharmonii) pełni funkcję dyrektora ds. artystycznych, jego powołanie i odwołanie następuje za zgodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” W związku z wypowiedziami informującymi, że zastępcą dyrektora Filharmonii ds. artystycznych będzie mieszkający od wielu lat w Polsce niemiecki dyrygent Kai Bumann, proszę o wyjaśnienie, czy na kandydaturę pana Bumanna wyraziła zgodę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Proszę również Pana Marszałka o wyjaśnienie, czy próba powołania dyrektora Filharmonii bez zgody Ministra oznacza zamiar jednostronnego wypowiedzenia  umowy z dnia 1 października 2005 roku zawartej z Ministrem Kultury w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Umowa ta podniosła status i rangę Filharmonii ze zwykłej regionalnej instytucji kultury do rangi instytucji współprowadzonej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli instytucji gwarantującej najwyższy poziom artystyczny. W województwie kujawsko-pomorskim ten status mają tylko dwie: Opera NOVA i Filharmonia Pomorska.

Niezawodne w tej sprawie media informują, że Minister Kultury przyjął na siebie  nadzór artystyczny nad instytucjami współprowadzonymi, m.in. poprzez zastrzeżenie sobie prawa do obowiązku uzyskania zgody lub obowiązku uzgadniania z Ministrem  kandydatów na dyrektorów oraz kandydatów na zastępców dyrektorów ds. artystycznych, przed powołaniem ich na funkcje przez organy samorządu terytorialnego. Niejako w zamian Ministerstwo dotuje te instytucje dodatkową i niezależną od dotacji samorządowej kwotą, która w przypadku Filharmonii wynosi blisko 2 miliony złotych.

Mianowanie dyrektora Filharmonii niezgodnie ze Statutem Filharmonii oraz niezgodnie
z podpisaną umową, oznaczałoby nie tylko złamanie prawa, ale też de facto wypowiedzenie tej umowy przez Zarząd Województwa, w dodatku – moim zdaniem – w sposób mało elegancki.

W związku z powyższym proszę Pana Marszałka o wyjaśnienie, czy Urząd Marszałkowski podejmuje działania zmierzające do obniżenia rangi i statusu Filharmonii z instytucji współprowadzonej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego do poziomu instytucji samorządowej. Proszę także o informację, czy w  przypadku rozwiązania umowy z Ministrem w projekcie budżetu Województwa na 2016 rok Zarząd Województwa uwzględni zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Pomorskiej o co najmniej 2 miliony złotych.

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Twitter
  • Wykop
  • RSS
  • Śledzik

O autorze

Roman Jasiakiewicz

Roman Jasiakiewicz

Radny Województwa z Bydgoszczy.